Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №249/13.06.2019 г. за определяне на доставчик на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в 24 ДГ "Надежда"