Контакти администрация

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН НАДЕЖДА

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55

www.so-nadejda.com, e-mail : info@so-nadejda.com

Работно време от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа.

 

РЪКОВОДСТВО

Длъжност

Име

Стая

Телефон

      Кмет                       

инж. Димитър Димов            

305

02 495-17-99

Зам. кмет                 

Мая Благоева             

303

02 495-17-97

Зам. кмет                     

Анелия Георгиева          

304

 02  495-17-98

Секретар                

Вяра Арнаудска        

301

02 495-17-96

Гл. архитект            

 арх. Люба Лукова      

205

02 495-11-43

Гл. инженер

 инж. Спас Спасов

302 

 02 495-11-41 

Финансов контрольор    

 Кирил Филипов          

115

 02 495-11-38

Отдел „Финансово – счетоводна дейност и човешки ресурси“

Началник отдел

 Виолета Гелева          

309

 02 495-11-53

Отдел „Образование, култура, спорт, социални дейности и европейски проекти“

Началник отдел        

Анита Игнатова                  

314

 02 495-11-50

Отдел „Правно-нормативно обслужване“

Началник отдел    

 Виктория Раловска          

310

02 495-11-49

Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“

Началник отдел      

инж. Георги Александров          

203

02 495-11-42

Отдел „Управление на общинската собственост и жилищен фонд,
регистрация и контрол на търговската дейност“

Началник отдел               

Светла Декина        

214

02 495-11-51   

 

 

Отдел“ Административно и информационно обслужване“ 

Началник отдел          

Румяна Димитрова      

103

02  495-11-55

Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“

Началник отдел     

арх. Димо Александров       

206

02 495-11-44