Контакти

Адрес

гр.София
жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55

email: info@so-nadejda.com
факс: 02 837 64 65

Телефони

Оперативен дежурен: 02 837 74 63
Деловодство: 02 495 11 57
Гражданско състояние: 02 495 11 56

Столичен инспекторат

Столичен инспекторат - Надежда:
тел.: 02 495 11 81
email: nadejda@inspectorat-so.org
Столичен инспекторат - Оперативен център:
тел.: 02 987 55 55
email: inspectorat@inspectorat-so.org


Кмет - приемно време

Приемният ден на инж. Д. Димов е всеки понеделник от 13.30 ч. до 16.00 ч. Заявление за записване се приема от понеделник до сряда (17.00 ч.) в седмицата преди датата на желания прием в Деловодство на район „Надежда“ или по електронен път (www.so-nadejda.com)

Заместник кметове - приемно време

Приемният ден на Мая Благоева и Анелия Георгиева е всеки вторник от 14:00 часа до 17:00 часа.

Заявление за записване се приема от понеделник до сряда (17.00 ч.) в седмицата преди датата на желания прием в Деловодство на район „Надежда“ или по електронен път (www.so-nadejda.com)

Запишете се


Работно и приемно време

Работно време от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа
Приемен ден на всички отдели в район „Надежда“, Столична община за срещи с граждани и представители на бизнес организации: всеки четвъртък от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.
Приемен ден на заместник-кметовете и секретаря на район „Надежда“, Столична община: всеки вторник от 14.00 до 17.00 ч.
Приемът се осъществява при спазване на установения режим за достъп до сградата.